ARBEJDSMILJØ & APV

Et godt arbejdsmiljø indeholder mange elementer.
Sammen får vi afdækket, hvad der er jeres ønsker og behov.

Få professionel hjælp og sparring i jeres arbejde med arbejdspladsvurdering (APV)

Der er lovgivning, der skal overholdes, når der udarbejdes APV, men kortlægningen kan aldrig stå alene.

Jeg har en uddannelse som arbejdsmiljøauditor efter DS/OHSAS 18001 og mange års erfaring i at rådgive arbejdspladser i udarbejdelse af APV, at skabe gode løsninger på arbejdsmiljøudfordringer og at sikre lovmedholdelighed.

TEAMBUILDING

Madkulturen har mange fantastiske egenskaber i forhold til sanser, kostens betydning og kreativitet.

På samme vis gælder arbejdspladsen. Der findes kun en arbejdsplads med jeres ressourcer, udfordringer og muligheder.

Via teambuilding omkring et måltid mad, spejler vi metaforisk jeres arbejdsmiljø og nye måder at samarbejde på. Indsigt i forskellighedens styrke og sammensætning af muligheder.

Erfarer enkeltheden i en opgave kan vise sig at være fremmende for udvikling, og udfordringer i en opgave ofte løser sig bedst ved ligeværdigt samarbejde og fokus