PERSONDATALOVEN

De personlige oplysninger, jeg kommer i besiddelse af bliver anvendt forsvarligt og lovmedholdeligt.

Oplysningerne kommer i min besiddelse via tilbud, kontakt fra kunde og bruges i embeds medfør.

Data bruges til at kunne udføre mit arbejde professionelt via samarbejde, fakturereing og markedsføring. Hertil føre lovpligtigt regnskab. Data vidergives ikke til 3. part udover regnskabskyndig og hvad der er brug for til at indberette told og skat.

GDPR.
Jeg har fokus på at behandle alle oplysninger på den bedste og mest sikre måde, og følger de gældende regler jf. GDPR.

Afgivelse af oplysninger til mig sker frivilligt.

Jeg udleverer ikke personhenførbare eller personlige oplysninger til en 3. part.

Du kan til hver en tid kontakte mig, for at få oplyst de oplysninger, jeg måtte have. 

Jeg opbevarer alle oplysninger sikkert, og sletter dem, når der er gået 5 år.