TEAMBULDING

Et praktisk værktøj til arbejdsmiljø og trivsel

MADKULTUREN HAR MANGE FANTASTISKE EGENSKABER I FORHOLD TIL SANSER, KOSTENS BETYDNING OG KREATIVITET

 

På samme vis gælder arbejdspladsen. Der findes kun en arbejdsplads med jeres ressourcer, udfordringer og muligheder.

Via teambuilding omkring et måltid mad, spejler vi metaforisk jeres arbejdsmiljø og nye måder at samarbejde på. Indsigt i forskellighedens styrke og sammensætning af muligheder.

Erfarer enkeltheden i en opgave kan vise sig at være fremmende for udvikling, og udfordringer i en opgave ofte løser sig bedst ved ligeværdigt samarbejde og fokus

LOCATION KAN VÆRE ET STØRRE KØKKEN ELLER UDE I NATUREN OVER ET BLÅSTED

Det skaber en ny kontekst og mulighed for at se hinanden i andre roller væk fra de kendte rammer.

TEAMBUILDING FORBINDES OFTE MED FYSISKE SVÆRE UDFOLDELSER, HVOR DER SKAL KLATRES I TRÆER ELLER ANDRE EMNER, HVOR COMFORTZONEN TYDELIGT UDFORDRES.

 

HOS MIG HANDLER TEAMBUILDING OM DET, DER KAN SYNES ENKELT, MEN KAN VÆRE UDFORDRENDE, HVIS IKKE DER ARBEJDES SAMMEN MED TYDELIGE ROLLEFORDELINGER OG I TEAMS. 

EKSEMPEL PÅ EN CASES

Vi mødes omkring et måltid mad. Måske 3 retter alt efter dagens arrangement og mål med teambuilding.

Der udleveres opskrifter, men råvarerne skal handles ind til et bestemt budget.

Første udfordring:

Går man efter kvalitet og få råvare eller billigt og mange råvare. Økologi kan have betydning for nogen og modsat for andre.

Hvordan forenes det ved indkøb i fællesskab?

Måltiderne skal være klar til et bestemt tidspunkt serveret på et pænt dækket bord.

Hvem tager teten til arbejdsfordeling?
Hvem er lydhør?
Hvem fylder meget?

Hvordan samarbejdes der om det praktiske?:
Indkøb,

Madlavning,

Rengøring af køkken,

Dække bord og rydde af.

Undervejs hygger vi os og nyder dagens mange muligheder for latter.

Kreativiteten får plads til at blive udfoldet og rollerne hos hinanden ses på anden vis end i hverdagen.

Herigennem kan mulige udfordringer løsnes op og stærkt sammenhold blive endnu stærkere.